RNP Duboka prerada – Montaža cevovoda

Montaža svih podzemnih cevovoda kanalizacije, rashladne vode i cevovoda protivpožarne zaštite za novu fabriku u RNP.

Montaža svih podzemnih cevovoda kanalizacije, rashladne vode i cevovoda protivpožarne zaštite za novu fabriku u RNP.

Godina:
2019
Investitor:
Mont-R d.o.o. / Montavar d.o.o. / NIS a.d.