RNP – Montaža čelične konstrukcije

montaža stubova i greda cevnih mostova, sa izradom I ugradnjom ankernih pločica u betonske temelje

montaža stubova i greda cevnih mostova, sa izradom I ugradnjom ankernih pločica u betonske temelje

Godina:
2019
Investitor:
KESZ International d.o.o. / NIS a.d.