Revitalizacija kotla u Toplani Kruševac

kompletna zamena cevnog sistema (sabirnih i razvodnih cevi, i cevnih panela) sa zamenom konstrukcije ložišta kotla (rad “ključ-u –ruke”)

kompletna zamena cevnog sistema (sabirnih i razvodnih cevi, i cevnih panela) sa zamenom konstrukcije ložišta kotla (rad “ključ-u –ruke”)

Godina:
2020 / 2021
Investitor:
Termomont d.o.o Beograd