Montaža rezervoara demineral. vode

Montaža rezervoara demineralizovane vode u novoj termoelektrani-toplani (TE-TO) u Pančevu (2 x 300m3)

Montaža rezervoara demineralizovane vode u novoj termoelektrani-toplani (TE-TO) u Pančevu (2 x 300m3)

  • izrada (izgradnja) čeličnih nadzemnih rezervoara,
  • kompletno sa antikorozionom zaštitom,  termoizolacijom i opremom rezervoara (ograde, stepenište i cevni priključci)
  • Projekat “ključ-u-ruke”
Godina:
2020/2021
Investitor:
Čip d.o.o. Prokuplje