TETO Pančevo – Montaža čelične konstrukcije

Montaža čelične konstrukcije za novu termoelektranu-toplanu u Pančevu (TE-TO) – montaža čelični profila za izradu novih proizvodnih hala

montaža čelični profila za izradu novih proizvodnih hala

Godina:
2020/2021
Investitor:
Gama Consulting d.o.o.